Sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar için, suyun ya da nemin yapının bir kısmına veyahut kapladığı yerlere zarar getirmesinin önüne geçmek için uygulanan su ya da nemin ahşap, taş, metal ya da tuğla gibi araçlar üstünde bıraktığı olumsuz sonuçları önleme amacı ile uygulanan izolasyon işlemine su yalıtımı denmektedir.

Su İzolasyonunun Avantajları

 

Su yalıtımı yapıyı korur ve su basıncının neden olduğu hasar ve de özellikle deprem tehdidinin var olduğu yerlerde can ve mal güvenliği için tehdit unsurlarından da korumaktadır. Herhangi bir şekilde yapıya sızmış olan su, donar ya da kimyasal tepkimelere girerek yapının hasar görmesine neden olur. Donatının özelliğini kaybetmesi ise dayanma gücünü ve dayanma süresini olumsuz yönde etkiler. Burada su yalıtımı yapılan yerler daha avantajlı ve güvenlidir.

Su yalıtımı, betona gömülü olan donatı çeliğini korozyona karşı korur. Donatı betona gömüldüğü anda ortaya çıkan film tabakası çeliğe yapışır ve korozyona karşı direnmeye başlar. Bu direnç betonun yüksek alkali yerlerine ve elektriksel direncine doğrudan doğruya bağlıdır. Betonun kılcal boşluklarındaki nemde bulunan iyonlar elektriksel iletken rolünü oynar. Yüksek elektriksel dayanım ve direnç de dayanıklı beton anlamına gelmektedir.

Yapılardaki donatı çeliğinin korozyonuna ve bu korozyonun devam etmesine neden olan üç ana etken bulunmaktadır, bunlar;

Karbondioksit veya klorun neden olduğu reaksiyonlar sonucu donatı etrafındaki koruyucu pasivasyon tabakasının deforme olması,

Betonun kılcal gözenekleri içinde dağılmış olan ve elektrolit gören su,

Betonun gözeneklerinden içeri giren oksijen.

Burada beton yüzeyinde bulunan filmin tabakasını deforme ederek çeliğin korozyona uğramasına neden olan şartlardan  biri karbonasyondur. Atmosferdeki karbondioksit ile betondaki çimentonun kimyasal reaksiyona girmesi, betonun büzülmesine ve de dolasıyla çatlakların çoğalmasına sebep olur. Aynı zamanda betonun pH degerinin düsmesi (normal bir betonun pH degeri 12,5 -13,5 arasındadır ve bu miktar korozyonun olusmaması için yeterlidir) ara yüzeylerdeki alkaliligin düsmesine, mevcut koruma tabakasının da bozulmasına neden olur. Koruma tabakasının bozulmasının bir
diger nedeni de klor iyonlarının varlıgıdır. Sonuç olarak her iki durumda da korozyonun baslaması için gerekli sartlar olusur (pH degerinin 9’un altına düsmesi) ve süreç islemeye baslar. Ortam sartlarının durumuna göre olusan bir hızda, donatı yüzeyinde donatı hacminin 2.5 katı büyüklükte demir oksit olusumları meydana gelir.

Su Yalıtımı ve diğer tüm su izolasyon hizmetlerimizden yararlanmak ya da bilgi almak için bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Su Yalıtımı Hizmetimizden Yararlanmak İçin

DİĞER HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN

Hizmetlerimiz sayfasını ziyaret ediniz